top of page

Kullanıcı Sözleşmesi

 

MODELLERLEDANS.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

  Bu sözleşme MODELLERLEDANS ile MODELLERLEDANS.COM’a üye olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

 2. TANIMLAR

  1. SÖZLEŞME: Bu üyelik sözleşmesini ifade eder.

  2. MODELLERLEDANS: modellerledans.com ve ilgili tüm alt alan adlarında faaliyet gösteren web sitesini ve buna sahip olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

  3. ÜYE: MODELLERLEDANS.COM’a üye olan veya MODELLERLEDANS.COM'da sunulan hizmetlerden sözleşmede belirtilen koşullar içerisinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 3. KONU

  SÖZLEŞME’nin konusu, ModellerleDans.com’un üyelik şartlarının ve bu üyeliğe ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Bu konuda MODELLERLEDANS.COM tarafından, web sitesinde yayınlanabilecek tüm değişiklikler sözleşme kapsamındadır. Bu değişiklikler siteye konulması anında yürürlük kazanır.

 4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

  1. MODELLERLEDANS.COM’a üye olabilmek için reşit olmak, bu sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmak ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmemiş olmak gerekmektedir. Reşit olmayan, üyeliği daha önce iptal edilmiş olan ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve bu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Üye, üyelik aşamasında ilgili internet sayfası aracılığıyla belirttiği ve "Gün, Ay, Yıl"dan oluşan doğum tarihi ile reşit olduğunu beyan etmiş olur. Reşit olmadığı, üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olduğu tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

  2. ÜYE siteyi kullanırken yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti yasalarını, uluslararası sözleşmeleri veya başka devletlerin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini. Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı; hakaret, sövme, tehdit içeren; taciz, suistimal, iftira veya haksız fiil niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek biçimde veya diğer herhangi bir biçimde ÜYE’nin hukuki ve cezai sorumluluğunu doğuracak, hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım, imaj veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. ÜYE, MODELLERLEDANS.COM aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği mesajlarda hukuka, toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Mesajlar mesaj gönderilen üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin üyeliği kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir.

  3. ÜYE; MODELLERLEDANS.COM’daki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. MODELLERLEDANS üyeler tarafından MODELLERLEDANS.COM'a iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen ve değiştirilen bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, bu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler nedeniyle ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

  4. ÜYE MODELLERLEDANS.COM’a virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini; MODELLERLEDANS.COM’un iletişim özelliklerini, kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer üyelerin elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını; hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonal materyal, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  5. ÜYE framing (çerçeveleme) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak MODELLERLEDANS.COM’u kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

  6. ÜYE, MODELLERLEDANS.COM'u bu SÖZLEŞME hükümlerine aykırı kullandığı takdirde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, MODELLERLEDANS.COM'un bu gibi dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhattap olmayacağını, SÖZLEŞME hükümlerinin ÜYE tarafından ihlali nedeniyle, MODELLERLEDANS.COM'un üçüncü kişiler tarafından açılacak herhangi bir davada taraf kabul edilerek üçüncü kişilere herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına girmesi durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı ÜYE’ye rücu edebileceğini ve MODELLERLEDANS.COM'un talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları MODELLERLEDANS.COM'a kayıtsız şartsız olarak, ödemeyi dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt eder.

  7. MODELLERLEDANS.COM “link” verdiği ya da “banner” tanıtımı yaptığı kaynak sitelerin içeriklerini kontrol yükümlülüğü altında olmadığından bu sitelerin içerikleri ile ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.

  8.  MODELLERLEDANS.COM’un internet ağlarındaki ya da telekomünikasyon sistemlerindeki teknik aksaklıklar, site bakım, güncelleme çalışmaları, skype bakımları vs. nedeniyle hizmet verememesi halinde üye, herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

  9. MODELLERLEDANS.COM ile ÜYE arasında SÖZLEŞME’den doğacak uyuşmazlıklarda MODELLERLEDANS.COM’un her türlü belge, defter, digital veriler ve bilgisayar kayıtları kesin delil oluşturacak ve bağlayıcı olacaktır. ÜYE bunun bir delil sözleşmesi olduğunu kabul ve beyan eder. ÜYE bu kayıtlara karşı itirazlarını ancak yazılı belge ile kanıtlayabilecektir. ÜYE, MODELLERLEDANS tarafından tutulan kayıt ve defterlerin usulüne uygun olduğu konusunda yemin teklif etme hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

 5. SOHBET HİZMETİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

  1. MODELLERLEDANS.COM'da üye statüsünde olabilmek için en az bir kere yükleme yapılması gerekmektedir. üyelik ücretsizdir.

  2. Kurallara aykırı hareket eden kişiler ÜYE statüsünden düşürülebilir.

  3. Sohbet hizmetini kullanabilmek için ÜYE’nin süresi satın alması gerekmektedir. Süreler tek kullanımlıktır. ÜYE satın aldığı süreyi ayrı ayrı sohbetlerde kullanamaz. ÜYE’nin süre satın alması ÜYE’ye istediği üyeyle istediği zaman sohbet hakkı sağlamaz. ÜYE’nin görüşmek istediği üyenin de bu sohbeti kabul etmesi gerekir. ÜYE bu konuda MODELLERLEDANS.COM’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4. ÜYE sohbet içeriklerinin hukuka, genel ahlaka ve toplumsal değerlere/düzene aykırı olmayacağını, hiçbir şekilde iletişim bilgisi içermeyeceğini, reklam ve benzeri metinleri içermeyeceğini, politik amaçlı olmayacağını, özel ya da kamu kurumunu hedef almayacağını, 3. kişilerin/kurumların haklarını ihlal etmeyeceğini; her durumda sohbet içerikleri ile ilgili tüm sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

 6. GİZLİLİK VE GÜVENLİĞE İLİŞKİN HÜKÜMLER

  1. MODELLERLEDANS.COM’da 128 bit SSL sertifikası bulunmaktadır. Ayrıca, güvenlik ve gizlilik bakımından MODELLERLEDANS üzerine düşen tüm tedbirleri gerek donanımsal gerekse yazılımsal olarak teknik imkanlar dahilinde alacaktır. Bu tedbirlere rağmen internet ortamı güvenlik açısından değişken bir ortam olduğundan, MODELLERLEDANS.COM  %100 güvenlik vaad etmemektedir.

  2. Kullanım bilgileri gizlidir ve 3. Kişilerle paylaşılmamaktadır. Bununla birlikte zarar gören kişi ya da kanuni mercilerin başvurması durumunda ve diğer gerekli görülen durumlarda mesaj içerikleri ve kullanım bilgileri MODELLERLEDANS yetkilileri tarafından incelenebilir ve ilgili yasal mercilerle paylaşılabilir.

  3. MODELLERLEDANS.COM, üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistikî değerlendirmeler için hukuki sınırlar içinde, dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip saklayabilir.

 7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

  MODELLERLEDANS.COM’un (imge, metin, tasarım, html kodu vs…) tüm unsurları Fikri Mülkiyet Hukuku kapsamında MODELLERLEDANS.COM’a aittir. ÜYE, MODELLERLEDANS.COM’un hizmetlerini ve Fikri Mülkiyet Hukuku’na tabi çalışmalarını yazılı izin almadan sergileyemez, paylaşamaz, satamaz; MODELLERLEDANS.COM’un hizmetlerini 3. Kişilerin erişimine veya kullanımına açamaz, aksi halde MODELLERLEDANS.COM veya 3. kişilerin uğrayacakları zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

 8. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

  Bu sözleşme ÜYE’nin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; ÜYE’nin üyelikten ayrılmak istemesi ya da üyeliğin MODELLERLEDANS.COM tarafından herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde sona ermiş sayılacaktır. MODELLERLEDANS.COM ÜYE’nin bu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi ve gerekli gördüğü diğer durumlarda SÖZLEŞME’yi tek taraflı olarak feshedebilecektir. 

 9. MÜŞTEREK HÜKÜMLER

  1. Taraflar arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlığa ilişkin bu sözleşmede hüküm bulunmaması halinde, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, ve ilgili diğer yasa hükümleri geçerli olacaktır.

  2. MODELLERLEDANS.COM tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak SÖZLEŞME’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda MODELLERLEDANS.COM’da ilan ederek değiştirebilir. SÖZLEŞME’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. SÖZLEŞME, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

  3. MODELLERLEDANS.COM'un SÖZLEŞME’nin herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez.

  4. SÖZLEŞME’nin konu olduğu bir dava sonucunda yetkili mahkeme tarafından SÖZLEŞME’nin herhangi bir hüküm veya kısmının hükümsüzlüğüne karar verilmesi durumunda diğer hüküm ve kısımlar geçerli olmaya ve yürürlükte kalmaya devam eder.

  5. SÖZLEŞME’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olup, doğacak uyuşmazlıklarda Bolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

bottom of page